ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ชั้น ม.3

ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ...

การสอบโอเน็ต (O-Net) ของประเทศไทยเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนทั่วประเทศใกล้เข้ามาแล้ว #3และ4กุมภานี้ มูลนิธิฯ ในโครงการครูอาสาสมัครเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students) ได้จัดทำการติวพิเศษวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับชั้น ป.6 เขตตำบลบ้านเดื่อ อ.เมือง หนองคาย 
1. โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 
2. โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก
3. โรงเรียนหัวหาดวิทยา
4. โรงเรียนชุมชนบ้านพวก

และชั้น ม.3 เขตตำบลหายโสก อ.บ้านผือ อุดรธานี 
5. โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
6. โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล

มูลนิธิฯ ยังคงดำเนินงานโครงการครูอาสาสมัครฯ ตลอดไปสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล เพราะไม่เพียงแต่เนื้อหาวิชาความรู้ แต่สิ่งที่สอนและถ่ายทอดให้กับนักเรียนเหล่านี้คือโลกทัศน์ที่พวกเขาจะต้องเจริญเติบโตและศึกษาเล่าเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป... ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบโอเน็ตครั้งนี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นของวัยรุ่นต่างๆ มาให้ เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการสร้างความร่วมมือและความตั้งใจในการติวให้กับนักเรียน ขอบคุณครับ .../\...