มอบเงินสนับสนุนวงดนตรีโปงลาง โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อ.เชียงคาน จ.เลย

มูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนวงดนตรีโปงลางนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้าสำหรับนักเรียนของโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อ.เชียงคาน จ.เลย

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม #ก่อตั้งปี2548 เกิดจากดำริของพระอริยสงฆ์ท่านหลวงปู่ชอบ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ของครอบครัวที่ยากลำบากให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี ปัจจุบันโรงเรียนฯ ให้การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แก่เด็กๆ ในเขตอีสานตอนบน รวมไปถึงบางส่วนที่มาจากภาคเหนือ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใด โรงเรียนจัดบริการหอพักและอาหารฟรีให้กับนักเรียนทุกคนจนสำเร็จการศึกษา #ปัจจุบันมีนักเรียน430คน

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโมได้จัดให้มีการแข่งขันดนตรีพื้นบ้าน การประกวดวงโปงลางอีสานเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดี รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงออกทางดนตรีที่ดีงาม เพราะดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สามารถขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้มีความอ่อนโยน เสริมสร้างความคิดและจินตนาการได้ดี ในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนวงดนตรีโปงลางของโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบเพื่อให้นักเรียนนักแสดงได้มีกำลังใจในการฝึกฝนและตั้งใจทำหน้าที่นี้ พร้อมกันนี้ก็ได้มอบเสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียนและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับนักเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้ ในครั้งนี้นักเรียนของหลวงปู่ชอบได้รับเรียบร้อยกันทุกคนแล้วครับ ขออนุโมทนาสาธุในเมตตาจิตของทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ .../\...