มูลนิธิฯ ร่วมประชุมผู้ปกครองและมอบเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ อ.สังคม หนองคาย

มูลนิธิฯ ร่วมประชุมผู้ปกครองและมอบเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ อ.สังคม หนองคาย

ในวาระจะปิดเทอมการศึกษา โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ #โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการครูอาสาสมัครเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students) ของมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อสรุปผลกิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการเรียนการสอน รวมทั้งการปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงร่วมกัน การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และข้อควรปฏิบัติสำหรับการเลี้ยงลูกที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบัน #เด็กติดโทรศัพท์มือถือเป็นปัญหาอันดับหนึ่ง

ในวาระการประชุมนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นต่างๆ ให้กับโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใช้สอยและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบสิ่งของที่ดีมีประโยชน์เหล่านี้มาให้ นักเรียนและผู้ปกครองชาวบ้านแก้งใหม่ได้รับกันทุกคนแล้วครับ ขอบคุณครับ .../\...