โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวเด็กชายโฟต เด็กชายกั๊กและเด็กหญิงลีโอ

โครงการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวเด็กชายโฟต เด็กชายกั๊กและเด็กหญิงลีโอ

พี่ชายคนโต เด็กชายโฟต ไม่สบายป่วยเป็นโรค G-6-PD หรือภาวะพร่องเอ็นไซม์ เป็นโรคพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกเมื่อได้รับอาหารหรือยาที่ผิดปกติต่อร่างกาย จะมีอาการซีดหรือหากรุนแรงถึงกับไตวายได้ มูลนิธิฯ ได้กำชับให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเรื่องอาหารการกิน ยารักษาโรคเพื่อป้องกันการแพ้จากสิ่งของแสลงต่างๆ

คุณพ่อเก็บของเก่าและขยะรีไซเคิลขายเพื่อเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว เก็บหอมรอมริบจนสามารถสร้างบ้านได้ #ที่ดินมูลมังของตนเอง แต่ก็ได้เฉพาะฝาผนังบ้านเท่านั้น เพราะพื้นบ้านข้างในทั้งหมด ห้องครัว ห้องน้ำ ก็ยังเป็นพื้นดินที่ฝุ่นคลุ้งรกรุงรังไปหมด คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขลักษณะของเด็กๆ ดูไม่ดีเลย เสื้อผ้าหน้าผม หูตาจมูกฟันสกปรกไปหมด “เงินกะเบิ่ดแล้วครับ มันเฮ็ดได้ซำนี่ครับ” คุณพ่อเล่าให้เราฟังถึงสถานการณ์ของครอบครัวและลูกๆ

“ถ้ามูลนิธิฯ จะมาช่วยต่อเติมบ้านให้ดีขึ้น คุณพ่อจะดูแลลูกๆ ให้มีสุขอนามัยที่ดี เสื้อผ้าหน้าผมสะอาดสะอ้านขึ้นได้มั๊ย?” #ได้ครับ

มูลนิธิฯ ได้หารือกับ อบต.ตำบลหายโศก อ.บ้านผือ อุดรธานี และเห็นชอบในการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ โดยที่มูลนิธิฯ จะรับผิดชอบงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการก่อสร้างเพิ่มเติม อบต.ตำบลหายโศกจะดูแลเรื่องแรงงานจิตอาสาของชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กน้อยทั้ง 3 คน ผู้มีจิตเมตตาท่านใดประสงค์จะบริจาคซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือเด็กชายโฟตและน้องๆ สามารถบริจาคได้ตามรายละเอียดในภาพสุดท้ายที่แนบมานี้

ขอขอบคุณรองนายก อบต.ตำบลหายโศก เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้น เสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบสิ่งของต่างๆ ที่ดีมีประโยชน์มาให้ เด็กชายโฟตและน้องๆ ได้รับแล้วครับผม ขอบคุณครับ .../\..