มอบเสื้อกันหนาวให้นักเรียน

 

มอบเสื้อกันหนาวให้เด็กๆ บ้านคีรีวงกต...

เนื่องในโอกาสการจัดค่ายพัฒนาทักษะวิชาการให้กับนักเรียนของโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ บ้านคีรีวงกต อ.นายูง อุดรธานี มูลนิธิฯ ได้นำเสื้อกันหนาวไปมอบให้กับเด็กๆ ช่วงนี้อากาศหนาวมาก

อากาศที่บ้านคีรีวงกตยิ่งหนาวมาก เพราะตั้งอยู่กลางหุบเขาที่ล้อมรอบทุกด้าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบเสื้อกันหนาวสวยงามมาให้ เด็กๆ บ้านคีรีวงกตได้รับกันทุกคนแล้วครับ ขออนุโมทนาสาธุในเมตตาจิตของทุกท่าน ขอบคุณครับ .../\...